Firma AttentionWheels to precyzyjny warsztat


Firma Attention!Wheels to precyzyjny warsztat ogumienia oraz wyodrębnienia felg, opon i sprzętów do wszelkich gatunków pojazdów. Marka jest otwarta na kontrahentów indywidualnych, jak oraz biznesowych. Warsztat Attention!Wheels ulokowany jest w Poznaniu przy ul. Metalowej 1 w olbrzymim salonie z pięknym, innowacyjnym parkiem zautomatyzowanym i trzema w pełni niezależnymi stanowiskami aktywności. W koło zasadniczych profili czynności Attention!Wheels mieści się również aptekarskie czynności CNC wykonywane m.in. na 3-osiowym wertykalnym środku obróbczym HAAS VM3. Znacząco wysokiej gatunkowości sprzęty zapewniają usługi najwyższej jakości, z jakich rady bywają nawet nadzwyczaj wymagający Kontrahenci. Marka prowadzi cenioną kooperację z wieloma firmami, nie tylko z Poznania i Polski, ale również UE a także USA. Powierzone czynności spółce Attention!Wheels bywają ziszczane z najdoskonalszą starannością, co jest poręczeniem wzajemnego zadowolenia a także satysfakcji. Nowoczesny zakład maszynowy udostępnia firmie czynić polecenia dla kilkunastu gałęzi produkcji. Dzięki pozyskaniu fachowego software'u CAD/CAM a także obrabiarek kierowanych liczbowo Attention!Wheels może ziścić niezwykłe zamówienia jak również części o niesamowiecie skomplikowanych kształtach zgodnie z dostarczoną kartoteką warsztatową Klienta.